คำถามที่พบบ่อย ?
FAQ
Question: ยางรถยนต์ควรสลับตำแหน่งเมื่อ...
Answer: เมื่อใช้งานครบระยะทุกๆ 10,000 กิโลเมตร
Question: รถยนต์ที่มีกลไกชุดสายพานไทม์มิ่งควรเปลี่ยนเมื่อ...
Answer: เมื่อใช้งานครบ 150,000 กิโลเมตร หรือตรวจสอบตามสภาพการใช้งานจริง โดยช่างมาตรฐานของศูนย์บริการ(กรณีใช้งานน้อย)
Question: น้ำมันเบรกควรเปลี่ยนเมื่อ...
Answer: เมื่อใช้งานครบ 40,000 กิโลเมตร หรือสภาพสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยน
Question: น้ำมันเครื่องรถยนต์ควรเปลี่ยนเมื่อ...
Answer: เมื่อใช้งานครบ 10,000 กิโลเมตร หรือ6 เดือน (ขึ้นอยู่กับระยะใดถึงก่อน)
Question: การบำรุงรักษารถยนต์ หรือตรวจเช็คตามระยะทางควรนำรถยนต์เข้าศูนย์บริการเมื่อ...
Answer: เมื่อใช้งานครบ 1,000 กิโลเมตร หรือ1 เดือนนับจากวันที่ออกรถ (ขึ้นอยู่กับระยะใดถึงก่อน)